Het stemmen is geopend. Je hebt nog:

 • 00Dagen
 • 00Uren
 • 00Minuten
 • 00Seconden

Laat jouw stem horen!

Klik op de knop hiernaast om naar stem.tudelft.nl te gaan.
Stem voor de Toekomst! Stem Lijst Bèta!

Haal het beste uit jouw studie

Lees hier meer over hoe Lijst Bèta zich jouw onderwijs voorstelt!

TOEKOMSTBESTENDIG
onderwijs

Lijst Bèta streeft ernaar om innovatief en toekomstbestendig onderwijs te faciliteren, zodat je een breed ontwikkelde Delftse ingenieur kan worden.

Meer

DIVERSE & INCLUSIEVE
studentengemeenschap

Aangezien de TU Delft wereldwijd op topniveau onderwijs aanbied, is haar studentenpopulatie erg divers. Hoewel de universiteit internationale studenten goed onderwijs aanbiedt, vindt Lijst Bèta dat er meer aandacht gegeven moet worden aan de integratie van deze studenten.

Meer

PERSOONLIJKE  
groei

Het is onze visie dat onderwijs leerlingen moet helpen bij het zelfstandig en kritisch denken. Daarnaast moeten studenten de ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en activiteiten binnen het curriculum.

Meer

DUURZAAM
op campus & in curricula

Klimaatverandering is misschien wel de grootste uitdaging van dit tijdperk. De studenten van vandaag kunnen een verschil maken voor morgen! Daarom pleit Lijst Bèta voor meer aandacht voor duurzaamheid, zowel in de lessen als op de campus.

Meer
 1. Een gezond studieklimaat
 2. Duurzaamheid in vakken én prullenbakken
 3. Ingenieurs die maatschappelijk bewust handelen
 4. Een universiteit waar iedereen zich welkom voelt
 5. De ervaring van een fysieke campus, juist in het tijdperk van digitalisering
 6. Innovatieve onderwijsvormen als basis voor onderwijs van topkwaliteit
 7. Culturele integratie door tweerichtingsverkeer
 8. Meer en betere studieplekken
 9. Flexibiliteit om te studeren op jouw manier
 10. De TU Delft als voorloper op gebied van duurzaamheid

Studeren is wat je student maakt

Waarom heb jij uiteindelijk voor de TU Delft gekozen? Voor een studie die je tof vindt, waar je echt interesse in heb! Studeren is wat je student maakt. Lijst Bèta zet zich in zodat jij het beste uit je studie kunt halen. De studentenraad is, met al haar rechten, in de unieke positie om daarvoor te vechten, om écht iets bij te dragen aan het onderwijs op de TU. Lijst Bèta gelooft dat het onderwijs daarom prioriteit nummer één moet zijn voor een studentenraadspartij. Daarbij zijn goede faciliteiten, zoals genoeg studieplekken, van enorm belang!

Elke student heeft baat bij goed onderwijs

Elke student heeft baat bij goed onderwijs. Daarom zet Lijst Bèta zich in om het onderwijs van de TU Delft blijvend te verbeteren voor alle studenten. Om het beste uit je studie te halen, moet je de vrijheid hebben om te studeren op jouw manier. Om je grenzen te verleggen en te groeien, moet je studie je uitdagen. Ook moet je een duidelijk doel hebben; hoe pas je de kennis van een vak later toe als je werkt?

Als jonge partij zijn wij niet gebonden aan tradities

Hierdoor blijft Lijst Bèta kritisch op de TU, en kijken we bij elk onderwerp vanuit onze visie: Is dit goed voor alle studenten? Met onze frisse blik en flexibiliteit zijn we in staat innoverend te zijn. Zo komen we tot vernieuwende ideeën en blijven we werken aan de verbetering van jouw onderwijs.

Zo kun jij je focussen op datgene waarvoor je naar de TU Delft bent gekomen: het beste uit je onderwijs halen!

Wat we hebben bereikt...

Klik op het pijltje om meer te lezen over de dingen die Lijst Bèta bereikt heeft!

Oefenen is essentieel om iets nieuws te leren. Vakken zijn hier geen uitzondering op, dus om goed voorbereid te zijn op tentamens zou je je tentamens genoeg moeten kunnen oefenen. Dankzij Lijst Bèta zijn docenten verplicht om oefententamens (met antwoorden!) aan te bieden voor alle vakken.

Dankzij de feedback die Lijst Bèta van studenten kreeg, zagen we de mogelijkheid om extra studieplekken te creëren in Pulse. Samen met het Facilitair Management van Pulse hebben we 60 extra studieplekken gerealiseerd in Pulse, zodat de ruimte in dit nieuwe onderwijsgebouw beter gebruikt wordt!

Voor veel studenten gaan LaTeX-rapporten en groepsprojecten hand in hand. Overleaf is een geweldig hulpmiddel om samen te werken aan rapporten, maar de gratis accounts geven je niet altijd alles wat je nodig hebt. Lijst Bèta heeft ervoor gezorgd dat alle studenten van de TU Delft nu gebruik kunnen maken van Overleaf Premium! Klik hier om je account in te stellen!

Een minor in het buitenland doen is een bekende optie, maar vroeger kon je alleen een verdiepende minor in het buitenland doen, met vakken van je eigen studie. Lijst Bèta vond dit een gemiste kans, en heeft ervoor gezorgd dat je nu ook een verbredende minor in het buitenland kan doen.

Voor veel buitenlandse studenten die naar Delft komen, is het willen leren van Nederlands een logische stap. Maar gedurende het semester is de studielast vaak hoog, en cursussen in de zomer zijn duur. Lijst Bèta heeft er samen met het Taalcentrum van de TU Delft voor gezorgd dat er een gratis cursus Nederlands beschikbaar is met dezelfde diepgang als de vakken gedurende het semester voor studenten.

Dankzij Lijst Bèta zijn veel readers nu gratis beschikbaar als PDF’s op Brightspace, zodat je ze niet op papier hoeft te kopen.

Als je feedback geeft op een vak, moet het niet verdwijnen zodra je op “Verzenden” drukt. Dankzij Lijst Bèta kan je nu oude vak-evaluaties bekijken op Brightspace. Daarnaast willen we er voor zorgen dat het mogelijk wordt om evaluaties halverwege het vak te geven, zodat jij er zelf nog profijt van hebt.

Mechanica vakken worden over de hele universiteit gegeven en kunnen vaak moeilijk zijn om te halen. Om deze vakken beter te doen te maken, hebben we een programma opgezet, genaamd PRIMECH: PRogramma voor het Innoveren van het MECHanica onderwijs. Dit programma bundelt de krachten van alle mechanica docenten op de verschillende faculteiten, zodat de vakken significant verbeterd kunnen worden via nieuwe onderwijstechnieken zoals blended learning en flipped classrooms.

De universiteit biedt aanzienlijke ondersteuning voor studenten die vragen, zorgen of klachten hebben. Helaas is het niet altijd duidelijk waar ze naartoe moeten met hun vragen. Als studenten niet de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben, kan dit nadelige effecten op hun studie en mentale gezondheid hebben. Daarom hebben we nauw samengewerkt met de hele Studentenraad en Career & Counseling Services om de vindbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning te verbeteren. Lijst Bèta is bijvoorbeeld betrokken geweest bij een routekaart die aangeeft waar je de verschillende support punten kunt vinden, instructievideo’s en een online platform waar je meer kan leren over mentale gezondheid.

Het kan soms moeilijk zijn voor (internationale) studenten om mensen te ontmoeten, zeker toen iedereen thuis zat vanwege de coronamaatregelen. Dat is waarom we ervoor gezorgd hebben dat Uni-Life, de nieuwe app voor studentenevenementen, is uitgebreid met functies die studenten meer mogelijkheden geven om elkaar fysiek te ontmoeten. Doordat individuele studenten uitnodigingen konden posten om samen te eten of anderen te vinden die samen willen hardlopen of wielrennen, hebben we de studenten een beetje dichterbij elkaar gebracht, zelfs in deze tijden!

Sinds het begin van de pandemie zijn alle OV’s (Overlegvergaderingen) tussen de studentenraad en het College van Bestuur online. Dit was een perfecte mogelijkheid om de openbaarheid van de studentenraad te vergroten. Aan het begin was het alleen mogelijk om de OV bij te wonen als je specifiek een mailtje stuurde naar de secretaris van de studentenraad. Wij vonden dat dit veel beter kon en daarom is nu de link naar de aankomende OV altijd beschikbaar op lijstbeta.nl/OV! Ook zijn we bezig met nog meer openbaarheid door bijvoorbeeld een website of Brightspace pagina te creëren met belangrijke informatie en updates van de studentenraad.

Gemotiveerde docenten moeten de kans krijgen om hun innovatieve ideeën te realiseren. Daarom zijn er dankzij Lijst Bèta beurzen van €50.000,- beschikbaar om deze onderwijsactiviteiten te bevorderen. Dit jaar hebben Sjoerd van Dommelen, Timon Idema and Mauricio Aniche deze beurzen gekregen.

Vanaf 2021 moest FlexDelft op zoek naar een nieuw pensioenfonds. Wij zagen dit als een uitgelezen kans voor een duurzame keuze en hebben daarom een brief gestuurd naar het College van Bestuur om ze te verzoeken te kiezen voor een duurzaam pensioenfonds. Door deze brief en de gesprekken die volgden, heeft het nieuwe pensioenfonds duurzame eisen gesteld aan de investeringen van het fonds! Dit was niet alleen bereikt voor FlexDelft, maar ook voor de payrolling services van vijf andere universiteiten! Daarnaast hebben we gesproken met FlexDelft en zullen ze volgend jaar hun keuze evalueren om te zien of er een nog duurzamere optie is.

Als je afstudeert, zou je oplossingen moeten kunnen vinden voor relevante maatschappelijke problemen, zoals duurzaamheid. Helaas wordt hier niet bij elke studie evenveel aandacht aan besteed. Dat is waarom Lijst Bèta samen heeft gewerkt met GreenTU om studententeams te beginnen bij elke faculteit, die erop focussen om het onderwijs en de faculteit duurzamer te maken. De studenten zelf staan het dichtste bij hun eigen curriculum, en weten waar de mogelijkheden liggen om een belangrijke impact te hebben op de TU Delft en uiteindelijk de maatschappij. Momenteel hebben 7 van de 8 faculteiten al hun eigen GreenTeam!

Omdat duurzaamheid van invloed is op alle keuzes die we maken als ingenieurs, is alleen een vakje erover in de bachelor niet genoeg; het moet een integraal onderdeel van ons onderwijs zijn, verweven in het curriculum als een groene draad. Dat is waarom we dit jaar samen met GreenTU een project hebben opgezet waar studentassistenten en docenten samen werken om hun vakken te verduurzamen. Dit kan door bijvoorbeeld duurzame voorbeelden te geven (een windmolen ipv een boorplatform) en door meer aandacht te geven aan de milieu impact van bepaalde technieken. De eerste pilot is al gestart op Civiele Techniek!

...en waar we nu mee bezig zijn

“SR” betekent dat we aan een project werken met de hele SR (Lijst Bèta & ORAS)!

Diverse groepen en individuen aan de TU Delft, van studenten tot stafleden en anderen, werken hard aan de uitvoering van het Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) beleid op de universiteit en aan de verbetering van de algehele gemeenschap met betrekking tot D&I zaken. Het Diversity Office is essentieel bij het maken van en de uitvoering van het D&I-beleid op alle niveaus, ook op de hoogste organisatorische niveaus. Maar net als bij duurzaamheid is het hebben van een centraal bureau dat voor specifieke thema’s is aangesteld niet genoeg. D&I is een complex onderwerp dat voor elke situatie een unieke aanpak nodig heeft. Er is niet één oplossing die voor iedereen geschikt is. Daarom werken we aan de implementatie van D&I-teams bij elke faculteit, net als de al bestaande GreenTeams. De D&I-teams zullen bestaan uit zowel studenten als medewerkers om te zorgen voor voldoende vertegenwoordiging.

Bij het maken van posters, rapporten, video’s of renders voor jouw (ontwerp)projecten zijn de Adobe Creative Cloud-applicaties zeer nuttig. Bovendien zijn ze vaak zelfs essentieel, en wordt er door docenten verwacht dat je toegang hebt tot deze programma’s, zelfs als je er jaarlijks voor moet betalen. Lijst Bèta vindt dat deze essentiële programma’s gratis toegankelijk moeten zijn voor iedereen die er gebruik van wil of moet maken. Daarom zijn we in gesprek om een universiteitsbrede licentie voor studenten te krijgen! 

Lijst Bèta is een progressieve partij en we erkennen de noodzaak van een inclusieve campusgemeenschap. Vooroordelen bestaan en bewustwording daarvan is de eerste stap naar een meer inclusieve TU Delftse gemeenschap. Voor de eerste editie van onze lunchreeks genaamd Bèta Talks hebben we aandacht besteed aan interculturele communicatie. Studenten van over de hele wereld worden in één collegezaal gegooid en worden verwacht om soepel samen te werken. Sommige masterprogramma’s besteden hier tijd aan bij het masterintroductie programma, maar niet iedereen. Het is ons initiatief om interculturele communicatie een verplicht onderdeel te maken van alle  masterintroductieprogramma’s.

In de ideale situatie wordt het percentage internationale studenten van de TU Delft in dezelfde verhouding weergegeven in de studentenraad. Als je naar de cijfers kijkt, moeten er minstens 2 zetels worden ingenomen door internationale studenten. Deelname aan de studentenraad van de TU Delft is echter moeilijker voor internationale studenten dan voor Nederlandse studenten, aangezien een deel van de internationale studenten veel meer collegegeld betaalt, dat niet volledig wordt gecompenseerd. Dit vormt een significante drempel voor internationale studenten om zich kandidaat te stellen voor (facultaire) studentenraden. Lijst Bèta streeft naar gelijke behandeling van Nederlandse en internationale studenten. Stemmen van internationale studenten moeten gehoord worden. Om die reden zullen we onze lobby voor de positie van internationale studenten bij de TU Delft en op nationaal niveau voortzetten. We hebben al bereikt dat er meer tweetalige activiteiten uitgevoerd worden bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de overkoepelende organisatie van Nederlandse studentenraden.

Grammarly is een schrijfhulp die veel studenten en medewerkers al gebruiken. De premium versie biedt veel meer functies dan de gratis versie. Een contract tussen de TU en Grammarly zou niet alleen voor gratis premium licenties voor studenten en medewerkers zorgen, het geeft de TU daarnaast controle over hoe de data van haar gebruikers wordt verwerkt, wat belangrijk is voor een onderwijsinstituut waar veel onderzoek wordt gedaan.

De universiteit heeft een breed scala aan (online) cursussen en trainingen aangeboden om je te helpen bij het ontwikkelen van softskills en academische vaardigheden. Helaas zijn deze verspreid over verschillende locaties en webpagina’s waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Lijst Bèta werkt aan het verbeteren van de vindbaarheid en kwaliteit van deze cursussen. Binnenkort kun je ze allemaal vinden in het SkillsLab!

Privacy is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt nu meer en meer informatie over je wordt opgeslagen als student. Zeker in dit jaar van online onderwijs en tentaminering is dit heel relevant geworden. Vanaf het begin hebben we altijd geloofd dat proctoring alleen gebruikt moet worden als dat absoluut noodzakelijk is. Deels dankzij onze inzet zijn proctored tentamens daardoor de uitzondering in plaats van de regel geworden! We zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast zullen we ervoor pleiten dat alleen relevante gegevens van studenten worden opgeslagen.

Te vaak start je als student in een minorprogramma, maar is het niet echt wat je ervan verwachtte. Lijst Bèta werkt aan een systeem waarbij studenten hun minorprogramma kunnen evalueren. Hiermee kunnen andere studenten een beter geïnformeerde keuze maken en kan de TU Delft de minoren blijven verbeteren.

Het pensioenfonds van medewerkers van de TU Delft (ABP) investeert nog steeds veel in fossiele brandstoffen en andere zaken die niet in lijn zijn met de Sustainable Development Goals van de VN, noch met de 2030 doelen van de TU zelf. Veel studenten zullen later in hun carrière aangesloten zijn bij dit fonds. Dit is waarom we willen dat het ABP zich houdt aan de eisen zoals geformuleerd door Andy van den Dobbelsteen en hebben we de dialoog met het College van Bestuur hierover geopend.

Een groot deel van de CO2 uitstoot van de TU Delft komt van de voedselconsumptie: er wordt erg veel vlees aangeboden door de cateraars. Bij meetings en events is het eten standaard met vlees, behalve wanneer je specifiek om vegetarisch gevraagd hebt. Lijst Bèta stelt voor de situatie om te draaien: in plaats van expliciet vragen om vegetarisch eten, wordt vegetarisch de standaard. Wie wil, kan vragen om vlees: “Carnivoor? Geef het door!” Het mooie is dat de keuzevrijheid behouden blijft, maar de footprint omlaag kan!

Om nieuwe studenten aan te trekken om te komen studeren aan de TU, heeft de universiteit een voorlichtingsprogramma op middelbare scholen. Helaas focust de universiteit zich alleen op een kleine groep aan middelbare scholen, wat leidt tot een gebrek aan diversiteit in de studentenpopulatie. In het verleden was er een medewerker die specifiek bezig was met de diversiteit binnen deze voorlichting, maar helaas bestaat deze rol niet meer. Met de hele studentenraad zijn we bezig geweest om deze rol terug te brengen en het op een langdurige en duurzame manier op te zetten!

Studieadviseurs zijn vaak het eerste contactpunt op de universiteit. Hierdoor krijgen ze veel vragen, maar niet altijd alle vragen zijn voor hen bedoeld. Soms kunnen deze vragen makkelijk beantwoord worden door een chatbot; andere zijn juist bedoeld voor iemand anders op de universiteit, zoals de psycholoog. Dit is waarom de studentenraad een chatbot wil financieren die vragen van studenten kan beantwoorden of ze kan doorverwijzen naar de juiste persoon, om zo iedereen tijd te besparen!

Als samenleving zijn we erg gegroeid over de laatste jaren, maar er zijn nog altijd punten waar er ruimte voor verbetering is. Dit is helaas ook het geval als het gaat om het geven van consent. Op studentenfeesten, zeker als er veel alcohol in het spel is, vervagen lijnen en worden grenzen overtreden of niet gerespecteerd. Het is daarom belangrijk dat iedereen op hetzelfde niveau begint, en zich bewust wordt van hoe hun acties effect hebben op anderen. Dat is waarom we een training of workshop over dit onderwerp willen aan het begin van de OWee zodat iedereen zich veilig en gerespecteerd kan voelen.

Het vinden van het juiste master thesis project kan overweldigend zijn. Waar begin je? Wat als je verder wilt kijken dan je eigen faculteit? Om hiermee te helpen, werkt Lijst Bèta aan een masterscriptieplatform waar je kunt zoeken naar beschikbare projecten en iets kan vinden dat jouw interesse wekt.

Soms is het ook nodig om te praten over de moeilijke onderwerpen in het leven: motivatie, studie leven balans, perfectionisme, faalangst, etc. De studentenraad wil meer ruimte creëren voor deze gesprekken door Support Groups op te zetten per studie. Geleid door een professionele trainer, kunnen studenten een open gesprek hebben over de minder leuke aspecten van het leven. We hopen volgend jaar te beginnen met een pilot bij Civiele Techniek.

Wat we hebben bereikt...

Klik op het kleine pijltje om meer te lezen over de dingen die Lijst Bèta bereikt heeft!

Oefenen is essentieel om iets nieuws te leren. Vakken zijn hier geen uitzondering op, dus om goed voorbereid te zijn op tentamens zou je je tentamens genoeg moeten kunnen oefenen. Dankzij Lijst Bèta zijn docenten verplicht om oefententamens (met antwoorden!) aan te bieden voor alle vakken.

Dankzij de feedback die Lijst Bèta van studenten kreeg, zagen we de mogelijkheid om extra studieplekken te creëren in Pulse. Samen met het Facilitair Management van Pulse hebben we 60 extra studieplekken gerealiseerd in Pulse, zodat de ruimte in dit nieuwe onderwijsgebouw beter gebruikt wordt!

Voor veel studenten gaan LaTeX-rapporten en groepsprojecten hand in hand. Overleaf is een geweldig hulpmiddel om samen te werken aan rapporten, maar de gratis accounts geven je niet altijd alles wat je nodig hebt. Lijst Bèta heeft ervoor gezorgd dat alle studenten van de TU Delft nu gebruik kunnen maken van Overleaf Premium! Klik hier om je account in te stellen!

Een minor in het buitenland doen is een bekende optie, maar vroeger kon je alleen een verdiepende minor in het buitenland doen, met vakken van je eigen studie. Lijst Bèta vond dit een gemiste kans, en heeft ervoor gezorgd dat je nu ook een verbredende minor in het buitenland kan doen.

Voor veel buitenlandse studenten die naar Delft komen, is het willen leren van Nederlands een logische stap. Maar gedurende het semester is de studielast vaak hoog, en cursussen in de zomer zijn duur. Lijst Bèta heeft er samen met het Taalcentrum van de TU Delft voor gezorgd dat er een gratis cursus Nederlands beschikbaar is met dezelfde diepgang als de vakken gedurende het semester voor studenten.

Dankzij Lijst Bèta zijn veel readers nu gratis beschikbaar als PDF’s op Brightspace, zodat je ze niet op papier hoeft te kopen.

Als je feedback geeft op een vak, moet het niet verdwijnen zodra je op “Verzenden” drukt. Dankzij Lijst Bèta kan je nu oude vak-evaluaties bekijken op Brightspace. Daarnaast willen we er voor zorgen dat het mogelijk wordt om evaluaties halverwege het vak te geven, zodat jij er zelf nog profijt van hebt.

Mechanica vakken worden over de hele universiteit gegeven en kunnen vaak moeilijk zijn om te halen. Om deze vakken beter te doen te maken, hebben we een programma opgezet, genaamd PRIMECH: PRogramma voor het Innoveren van het MECHanica onderwijs. Dit programma bundelt de krachten van alle mechanica docenten op de verschillende faculteiten, zodat de vakken significant verbeterd kunnen worden via nieuwe onderwijstechnieken zoals blended learning en flipped classrooms.

De universiteit biedt aanzienlijke ondersteuning voor studenten die vragen, zorgen of klachten hebben. Helaas is het niet altijd duidelijk waar ze naartoe moeten met hun vragen. Als studenten niet de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben, kan dit nadelige effecten op hun studie en mentale gezondheid hebben. Daarom hebben we nauw samengewerkt met de hele Studentenraad en Career & Counseling Services om de vindbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning te verbeteren. Lijst Bèta is bijvoorbeeld betrokken geweest bij een routekaart die aangeeft waar je de verschillende support punten kunt vinden, instructievideo’s en een online platform waar je meer kan leren over mentale gezondheid.

Het kan soms moeilijk zijn voor (internationale) studenten om mensen te ontmoeten, zeker toen iedereen thuis zat vanwege de coronamaatregelen. Dat is waarom we ervoor gezorgd hebben dat Uni-Life, de nieuwe app voor studentenevenementen, is uitgebreid met functies die studenten meer mogelijkheden geven om elkaar fysiek te ontmoeten. Doordat individuele studenten uitnodigingen konden posten om samen te eten of anderen te vinden die samen willen hardlopen of wielrennen, hebben we de studenten een beetje dichterbij elkaar gebracht, zelfs in deze tijden!

Sinds het begin van de pandemie zijn alle OV’s (Overlegvergaderingen) tussen de studentenraad en het College van Bestuur online. Dit was een perfecte mogelijkheid om de openbaarheid van de studentenraad te vergroten. Aan het begin was het alleen mogelijk om de OV bij te wonen als je specifiek een mailtje stuurde naar de secretaris van de studentenraad. Wij vonden dat dit veel beter kon en daarom is nu de link naar de aankomende OV altijd beschikbaar op lijstbeta.nl/OV! Ook zijn we bezig met nog meer openbaarheid door bijvoorbeeld een website of Brightspace pagina te creëren met belangrijke informatie en updates van de studentenraad.

Gemotiveerde docenten moeten de kans krijgen om hun innovatieve ideeën te realiseren. Daarom zijn er dankzij Lijst Bèta beurzen van €50.000,- beschikbaar om deze onderwijsactiviteiten te bevorderen. Dit jaar hebben Sjoerd van Dommelen, Timon Idema and Mauricio Aniche deze beurzen gekregen.

Als je afstudeert, zou je oplossingen moeten kunnen vinden voor relevante maatschappelijke problemen, zoals duurzaamheid. Helaas wordt hier niet bij elke studie evenveel aandacht aan besteed. Dat is waarom Lijst Bèta samen heeft gewerkt met GreenTU om studententeams te beginnen bij elke faculteit, die erop focussen om het onderwijs en de faculteit duurzamer te maken. De studenten zelf staan het dichtste bij hun eigen curriculum, en weten waar de mogelijkheden liggen om een belangrijke impact te hebben op de TU Delft en uiteindelijk de maatschappij. Momenteel hebben 7 van de 8 faculteiten al hun eigen GreenTeam!

Vanaf 2021 moest FlexDelft op zoek naar een nieuw pensioenfonds. Wij zagen dit als een uitgelezen kans voor een duurzame keuze en hebben daarom een brief gestuurd naar het College van Bestuur om ze te verzoeken te kiezen voor een duurzaam pensioenfonds. Door deze brief en de gesprekken die volgden, heeft het nieuwe pensioenfonds duurzame eisen gesteld aan de investeringen van het fonds! Dit was niet alleen bereikt voor FlexDelft, maar ook voor de payrolling services van vijf andere universiteiten! Daarnaast hebben we gesproken met FlexDelft en zullen ze volgend jaar hun keuze evalueren om te zien of er een nog duurzamere optie is.

Omdat duurzaamheid van invloed is op alle keuzes die we maken als ingenieurs, is alleen een vakje erover in de bachelor niet genoeg; het moet een integraal onderdeel van ons onderwijs zijn, verweven in het curriculum als een groene draad. Dat is waarom we dit jaar samen met GreenTU een project hebben opgezet waar studentassistenten en docenten samen werken om hun vakken te verduurzamen. Dit kan door bijvoorbeeld duurzame voorbeelden te geven (een windmolen ipv een boorplatform) en door meer aandacht te geven aan de milieu impact van bepaalde technieken. De eerste pilot is al gestart op Civiele Techniek!

...en waar we nu mee bezig zijn

“SR” betekent dat we aan een project werken met de hele SR (Lijst Bèta & ORAS)!

Diverse groepen en individuen aan de TU Delft, van studenten tot stafleden en anderen, werken hard aan de uitvoering van het Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) beleid op de universiteit en aan de verbetering van de algehele gemeenschap met betrekking tot D&I zaken. Het Diversity Office is essentieel bij het maken van en de uitvoering van het D&I-beleid op alle niveaus, ook op de hoogste organisatorische niveaus. Maar net als bij duurzaamheid is het hebben van een centraal bureau dat voor specifieke thema’s is aangesteld niet genoeg. D&I is een complex onderwerp dat voor elke situatie een unieke aanpak nodig heeft. Er is niet één oplossing die voor iedereen geschikt is. Daarom werken we aan de implementatie van D&I-teams bij elke faculteit, net als de al bestaande GreenTeams. De D&I-teams zullen bestaan uit zowel studenten als medewerkers om te zorgen voor voldoende vertegenwoordiging.

Bij het maken van posters, rapporten, video’s of renders voor jouw (ontwerp)projecten zijn de Adobe Creative Cloud-applicaties zeer nuttig. Bovendien zijn ze vaak zelfs essentieel, en wordt er door docenten verwacht dat je toegang hebt tot deze programma’s, zelfs als je er jaarlijks voor moet betalen. Lijst Bèta vindt dat deze essentiële programma’s gratis toegankelijk moeten zijn voor iedereen die er gebruik van wil of moet maken. Daarom zijn we in gesprek om een universiteitsbrede licentie voor studenten te krijgen! 

Lijst Bèta is een progressieve partij en we erkennen de noodzaak van een inclusieve campusgemeenschap. Vooroordelen bestaan en bewustwording daarvan is de eerste stap naar een meer inclusieve TU Delftse gemeenschap. Voor de eerste editie van onze lunchreeks genaamd Bèta Talks hebben we aandacht besteed aan interculturele communicatie. Studenten van over de hele wereld worden in één collegezaal gegooid en worden verwacht om soepel samen te werken. Sommige masterprogramma’s besteden hier tijd aan bij het masterintroductie programma, maar niet iedereen. Het is ons initiatief om interculturele communicatie een verplicht onderdeel te maken van alle  masterintroductieprogramma’s.

In de ideale situatie wordt het percentage internationale studenten van de TU Delft in dezelfde verhouding weergegeven in de studentenraad. Als je naar de cijfers kijkt, moeten er minstens 2 zetels worden ingenomen door internationale studenten. Deelname aan de studentenraad van de TU Delft is echter moeilijker voor internationale studenten dan voor Nederlandse studenten, aangezien een deel van de internationale studenten veel meer collegegeld betaalt, dat niet volledig wordt gecompenseerd. Dit vormt een significante drempel voor internationale studenten om zich kandidaat te stellen voor (facultaire) studentenraden. Lijst Bèta streeft naar gelijke behandeling van Nederlandse en internationale studenten. Stemmen van internationale studenten moeten gehoord worden. Om die reden zullen we onze lobby voor de positie van internationale studenten bij de TU Delft en op nationaal niveau voortzetten. We hebben al bereikt dat er meer tweetalige activiteiten uitgevoerd worden bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de overkoepelende organisatie van Nederlandse studentenraden.

Grammarly is een schrijfhulp die veel studenten en medewerkers al gebruiken. De premium versie biedt veel meer functies dan de gratis versie. Een contract tussen de TU en Grammarly zou niet alleen voor gratis premium licenties voor studenten en medewerkers zorgen, het geeft de TU daarnaast controle over hoe de data van haar gebruikers wordt verwerkt, wat belangrijk is voor een onderwijsinstituut waar veel onderzoek wordt gedaan.

De universiteit heeft een breed scala aan (online) cursussen en trainingen aangeboden om je te helpen bij het ontwikkelen van softskills en academische vaardigheden. Helaas zijn deze verspreid over verschillende locaties en webpagina’s waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Lijst Bèta werkt aan het verbeteren van de vindbaarheid en kwaliteit van deze cursussen. Binnenkort kun je ze allemaal vinden in het SkillsLab!

Te vaak start je als student in een minorprogramma, maar is het niet echt wat je ervan verwachtte. Lijst Bèta werkt aan een systeem waarbij studenten hun minorprogramma kunnen evalueren. Hiermee kunnen andere studenten een beter geïnformeerde keuze maken en kan de TU Delft de minoren blijven verbeteren.

Privacy is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt nu meer en meer informatie over je wordt opgeslagen als student. Zeker in dit jaar van online onderwijs en tentaminering is dit heel relevant geworden. Vanaf het begin hebben we altijd geloofd dat proctoring alleen gebruikt moet worden als dat absoluut noodzakelijk is. Deels dankzij onze inzet zijn proctored tentamens daardoor de uitzondering in plaats van de regel geworden! We zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast zullen we ervoor pleiten dat alleen relevante gegevens van studenten worden opgeslagen.

Het pensioenfonds van medewerkers van de TU Delft (ABP) investeert nog steeds veel in fossiele brandstoffen en andere zaken die niet in lijn zijn met de Sustainable Development Goals van de VN, noch met de 2030 doelen van de TU zelf. Veel studenten zullen later in hun carrière aangesloten zijn bij dit fonds. Dit is waarom we willen dat het ABP zich houdt aan de eisen zoals geformuleerd door Andy van den Dobbelsteen en hebben we de dialoog met het College van Bestuur hierover geopend.

Een groot deel van de CO2 uitstoot van de TU Delft komt van de voedselconsumptie: er wordt erg veel vlees aangeboden door de cateraars. Bij meetings en events is het eten standaard met vlees, behalve wanneer je specifiek om vegetarisch gevraagd hebt. Lijst Bèta stelt voor de situatie om te draaien: in plaats van expliciet vragen om vegetarisch eten, wordt vegetarisch de standaard. Wie wil, kan vragen om vlees: “Carnivoor? Geef het door!” Het mooie is dat de keuzevrijheid behouden blijft, maar de footprint omlaag kan!

Om nieuwe studenten aan te trekken om te komen studeren aan de TU, heeft de universiteit een voorlichtingsprogramma op middelbare scholen. Helaas focust de universiteit zich alleen op een kleine groep aan middelbare scholen, wat leidt tot een gebrek aan diversiteit in de studentenpopulatie. In het verleden was er een medewerker die specifiek bezig was met de diversiteit binnen deze voorlichting, maar helaas bestaat deze rol niet meer. Met de hele studentenraad zijn we bezig geweest om deze rol terug te brengen en het op een langdurige en duurzame manier op te zetten!

Studieadviseurs zijn vaak het eerste contactpunt op de universiteit. Hierdoor krijgen ze veel vragen, maar niet altijd alle vragen zijn voor hen bedoeld. Soms kunnen deze vragen makkelijk beantwoord worden door een chatbot; andere zijn juist bedoeld voor iemand anders op de universiteit, zoals de psycholoog. Dit is waarom de studentenraad een chatbot wil financieren die vragen van studenten kan beantwoorden of ze kan doorverwijzen naar de juiste persoon, om zo iedereen tijd te besparen!

Als samenleving zijn we erg gegroeid over de laatste jaren, maar er zijn nog altijd punten waar er ruimte voor verbetering is. Dit is helaas ook het geval als het gaat om het geven van consent. Op studentenfeesten, zeker als er veel alcohol in het spel is, vervagen lijnen en worden grenzen overtreden of niet gerespecteerd. Het is daarom belangrijk dat iedereen op hetzelfde niveau begint, en zich bewust wordt van hoe hun acties effect hebben op anderen. Dat is waarom we een training of workshop over dit onderwerp willen aan het begin van de OWee zodat iedereen zich veilig en gerespecteerd kan voelen.

Het vinden van het juiste master thesis project kan overweldigend zijn. Waar begin je? Wat als je verder wilt kijken dan je eigen faculteit? Om hiermee te helpen, werkt Lijst Bèta aan een masterscriptieplatform waar je kunt zoeken naar beschikbare projecten en iets kan vinden dat jouw interesse wekt.

Soms is het ook nodig om te praten over de moeilijke onderwerpen in het leven: motivatie, studie leven balans, perfectionisme, faalangst, etc. De studentenraad wil meer ruimte creëren voor deze gesprekken door Support Groups op te zetten per studie. Geleid door een professionele trainer, kunnen studenten een open gesprek hebben over de minder leuke aspecten van het leven. We hopen volgend jaar te beginnen met een pilot bij Civiele Techniek.

De kandidaten

Leer de personen kijken waar jij dit jaar op kunt stemmen!

Duurzame campagne?

Lijst Bèta streeft er altijd naar om ook te handelen naar onze idealen. Daarom voeren we al jaren een duurzame campagne!

Een van de grootste bronnen van campagneverspilling waren de flyers. Die zijn maar een jaar bruikbaar, en omdat het moeilijk is te voorspellen hoeveel je er nodig hebt, overschatten we meestal en gooiden er dan elk jaar honderden weg.

Vorig jaar hebben we vanwege de crisis een volledig digitale campagne gevoerd. Dit jaar, nu we weer een beetje op de campus kunnen studeren, brengen we onze seedpaper flyers weer terug! Deze flyers zullen uitgroeien tot prachtige bloemen als ze geplant worden, in plaats van dat ze het milieu vervuilen als afval.

Nu meer dan ooit is het ook belangrijk om te kijken naar onze digitale voetafdruk. Daarom maken wij gebruik van een volledig groene-energie aangedreven web-hosting provider! Je kunt op de groene knop onderaan de pagina klikken om meer te weten te komen over Green Hosting.